លោក សុទ្ធ ពុទ្ធិម៉ានីន ត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកែប

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ តែងតាំង លោក សុទ្ធ ពុទ្ធិម៉ានីន ជាប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកែប ជំនួសលោក វ៉ៅ សុខា ដែលបានទទួលភារកិច្ចថ្មី៕ ដោយ៖ ធូ កុសល
សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖