គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា សម្រេចតែងតាំងដំឡើងឋានៈឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–
(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០នេះ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពីការតែងតាំងដំឡើងឋានៈឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ជាប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖ដោយ៖ កន ចំណាន