ក្រសួងសុខាភិបាល រកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី​ ០១នាក់ទៀត​

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០–

ដោយ៖ កន ចំណាន