ឯកឧត្តម Lee Hsien Loong នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសឹង្ហបូរី ផ្ញើសាររំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាពមាតាក្មេករបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម Lee Hsien Loong នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសឹង្ហបូរី បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាពមាតាក្មេករបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៕