សម្តេចតេជោ ហ៊ុន​ សែន ថ្វាយសារលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះ ព្រះចៅ ស៊ុលតុង ហាជី ហាសសាណាល់ ប៊ុលគីយ៉ាស់  ដែលបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សម្តេច

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន សូមថ្វាយសារលិខិតថ្លែងអំណរគុណជូនចំពោះ ព្រះចៅ ស៊ុលតុង ហាជី ហាសសាណាល់ ប៊ុលគីយ៉ាស់  ដែលបានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សម្តេច៕