ប្រធាបនាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ឯកឧត្តម មូន ចេ អ៊ីន ផ្ញើសាររំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាពមាតាក្មេករបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន

 

(ភ្នំពេញ)៖ កាលពីថ្ងៃទី៦ ខែឧសភា ឆ្នា២០២០ ប្រធាបនាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ឯកឧត្តម មូន ចេ អ៊ីន បានផ្ញើសាររំលែកទុក្ខ ចំពោះមរណភាពមាតាក្មេករបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៕