សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ថ្លែងអំណរគុណដល់ លោកជំទាវឧកញ៉ាបណ្ឌិត សៀង ចាន់ហេង ឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ២ ០០០ ០០០រៀល សម្រាប់ទិវា ៨ឧសភា ឆ្នាំ២០២០

(កំពង់ឆ្នាំង)៖ នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់ លោកជំទាវឧកញ៉ាបណ្ឌិត សៀង ចាន់ហេង អគ្គនាយិកាក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍន៍ ព្រមទាំងស្វាមី ដែលបានឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ២ ០០០ ០០០រៀល ដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្ត សម្រាប់ទិវា ៨ឧសភា ឆ្នាំ២០២០៕