សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ថ្លែងអំណរគុណ ដល់ឯកឧត្ដម ហេង ពិទូ ដែលឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥០០ ដុល្លារអាមេរិច ដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្ត សម្រាប់ទិវា ៨ឧសភា ឆ្នាំ២០២០

(កំពង់ឆ្នាំង)៖ សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានថ្លែងអំណរគុណ ឯកឧត្ដម ហេង ពិទូ អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ព្រមទាំងលោកជំទាវ ឧបត្ថម្ភថវិកា ចំនួន ៥០០ ដុល្លារអាមេរិច ដល់សាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្ត សម្រាប់ទិវា ៨ឧសភា ឆ្នាំ២០២០៕