ថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជា ប្រធានស.ស.យ.ក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ ដឹកនាំសមាជិករបស់ខ្លួន បរិច្ចាគឈាម ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត

(ឧត្តរមានជ័យ)៖ នៅថ្ងៃទី ៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០នេះ ត្រូវជាថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជា លោកប្រធាន ស.ស.យ.ក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ បានដឹកនាំសមាជិករបស់ខ្លួន ចូលរួមបរិច្ចាគឈាម ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្ត ដើម្បីជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតអ្នកជំងឺដែលត្រូវការឈាម៕ ដោយ៖សហការីស.ស.យ.ក ខេត្តឧត្តរមានជ័យ