ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាវីជ្ជាជីវៈ ចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះកម្មកររោងចក្រ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំ ហើយត្រឡប់ចូលបម្រើការងារវិញ

(ភ្នំពេញ)៖ នារសៀលថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាវីជ្ជាជីវៈ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីការធ្វើចត្តាឡីស័កចំពោះកម្មកររោងចក្រ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកអំឡុងពេលបុណ្យចូលឆ្នាំ ហើយត្រឡប់ចូលបម្រើការងារវិញ៕ ដោយ៖ ចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖