ស.ស.យ.ក ស្រុកកោះសូទិន ចូលរួមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយវិធានការការពារជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩

(កំពង់ចាម)៖ នាព្រឹកថ្ងៃ០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ ស.ស.យ.ក ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម បានចូលរួមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ វិធីការពារជំងឺឆ្លងកូវីដ១៩ នៅក្នុងឃុំ ពង្រ និងឃុំ មហាលាភ ក្រោមការដឹកនាំលោកអភិបាល និងអភិបាលរង ស្រុកកោះសូទិន៕ សម្រួល៖ សុភាព