ឯកឧត្តម​ លី ច័ន្ទតុលា​ បរិច្ចាគ​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​ដើម្បី​ចូលរួមក្នុង​ការប្រយុទ្ធប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩

(​ភ្នំពេញ​)៖ ឯកឧត្តម លី ច័ន្ទតុលា​ ដែលជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអ្នកច្បាប់នៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បាន​បរិច្ចាគ​ប្រាក់បៀវត្សរ៍​ផ្ទាល់ខ្លួន​ចំនួន ៥០០,០០០​រៀល រយៈពេល​៥ខែ ដោយ​គិត​ចាប់​ពី ខែឧសភា ដល់ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០ ដើម្បី​ចូលរួម​ជាមួយ​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំងនឹង​ជំងឺ​កូ​វីដ​-១៩៕ ដោយ​៖ ចំណាន