រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន នឹងប្រជុំតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ ដើម្បីការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នា អំពីវិធានការឆ្លើយតបរួមរបស់អាស៊ានចំពោះការផ្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃជំងឺកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នា២០២០នេះ ក្រសួងការបទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកិច្ចប្រជុំ របស់រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានមប្រព័ន្ធវីដេអូ (Video conference) ដើម្បីពិភាក្សាលើប្រធានបទមួយចំនួននៅក្នុងនោះមានការផ្លាស់ប្តូរយោបល់គ្នា អំពីវិធានការឆ្លើយតបរួមរបស់អាស៊ានចំពោះការផ្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃជំងឺកូវីដ១៩៕ ដោយ៖ ចំណាន