(វីដេអូ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន លើកឡើងថា ប្រជាពលរដ្ឋមានការឆាប់ភ័យខ្លាច ហើយក៏ បានឆាប់ភ្លេចផងដែរ ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-១៩