លោកជំទាវ ហែម សុគុណពិសី បរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន៤០០,០០០ (បួនរយពាន់រៀល) រយៈពេល៦ខែ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគនេះ

(ភ្នំពេញ)៖ លោកជំទាវ  ហែម សុគុណពិសី ​ ដែលជាប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តព្រះវិហារ បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សចំនួន៤០០,០០០ (បួនរយពាន់រៀល) រយៈពេល៦ខែ ចាប់ពីខែឧសភា ដល់តុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងមេរោគនេះ ដែលបានកំពុងរីករាលដាលនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា៕