សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការចាត់តាំងរដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ នៃក្រសួងមុខងារសាធារណៈ

(ភ្នំពេញ)៖ សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា ថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីសម្រេចចាត់តាំង លោកយក់ ប៊ុនណា ជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចចាត់តាំងចេញដោយសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖