សូមទស្សនាវីដេអូសារអប់រំខ្លី​ :​ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យពីការឆ្លងកូវីត១៩​ (COVID19)