ស.ស.យ.ក​ ស្រុកបន្ទាយអំពិល បានចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរស្រុក ឃុំ ចុះចែកអំណោយ​ និងផ្សព្វផ្សាយការការពារ​ ទប់ស្កាត់នឹងជំងឺCovid19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមលំនៅដ្ឋាន

(ឧត្តរមានជ័យ)៖​ នៅថ្ងៃទី០១​ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២០​ ស.ស.យ.ក​ ស្រុកបន្ទាយអំពិល​ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ​ និងឃុំទាំង៤ បានចូលរួមជាមួយអាជ្ញាធរស្រុក ឃុំ ចុះចែកអំណោយ និងផ្សព្វផ្សាយការការពារ​ និងទប់ស្កាត់នឹងជំងឺCovid19 ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមលំនៅដ្ឋាន៕​ សម្រួល៖​ សុភាព