រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ អំពាវនាវដល់សប្បុរសជន ជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកា ដើម្បីរួមចំណែកការពារ និងទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ១៩

(ព្រះវិហារ)៖ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារ បានអំពាវនាវដល់ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ពាណិជ្ជករ អាជីវករ វិនិយោគគិន សប្បុរសជន ជាតិ-អន្តរជាតិ ជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកា ដើម្បីរួមចំណែកការពារ ទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩ ក្នុងខេត្តព្រះវិហារ ដោយក្តីអនុគ្រោះ៕

សូមអានសេចក្តីអំពាវនាវដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖