(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្តាំទៅកាន់អាណាព្យាបាលថា កុំបារម្ភពីសុវត្ថិភាពដែលចូលធ្វើសកម្មភាពប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩