(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បញ្ជាក់ថា ហេតុអ្វីបានកម្ពុជាយើង ត្រូវជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្ត ?