សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកឧកញ៉ា ឈុន អូន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន តេលា កម្ពុជា ដែលចូលរួមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន ២០០.០០០ (ពីររយពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងការទប់ទល់នឹងសភាពការណ៍នៃជំងឺ កូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកឧកញ៉ា ឈុន អូន អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន តេលា កម្ពុជា ដែលចូលរួមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន ២០០.០០០ (ពីររយពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងការទប់ទល់នឹងសភាពការណ៍នៃជំងឺ កូវីដ១៩៕