សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ថ្លែងអំណរគុណ អ្នកឧកញ៉ា ហ៊ុន តូ និងសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀត ដែលរួមគ្នាឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងម្នាក់ៗ 50,000 (ហាសិបពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ដើម្បីរួមចំណែកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់ អ្នកឧកញ៉ា ហ៊ុន តូ និងសប្បុរសជនមួយចំនួនទៀត ដែលរួមគ្នាឧបត្ថម្ភថវិកាក្នុងម្នាក់ៗ 50,000 (ហាសិបពាន់) ដុល្លារអាមេរិក ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់សកម្មភាពប្រយុទ្ធប្រឆាំង និងការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ ដែលកំពុងបង្កគ្រោះភ័យដល់សុខភាព និងជីវិតរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា។

ខាងក្រោមនេះជាសារលិខិត សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន៖