រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការផ្អាកការធ្វើដំណើរចេញចូលឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ជាបណ្តោះអាសន្ន

(កោះកុង) ៖ នាថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការផ្អាកការធ្វើដំណើរចេញចូលឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ ជាបណ្តោះអាសន្ន៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖