រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាង ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី ជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស្រះកែវ

(បន្ទាយមានជ័យ)៖ នៅថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ  រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរវាង ឯកឧត្តម អ៊ុំ រាត្រី ជាមួយឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តស្រះកែវ៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖