សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកស្រី វិញ គឹមហាវ និងសា្វមី ដែលចូលរួមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០.០០០(ដប់ម៉ឺន) ដុល្លារអាមេរិក រៀល ក្នុងការទប់ទល់នឹងសភាពការណ៍នៃជំងឺ កូវីដ១៩

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន បានផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណចំពោះ លោកស្រី វិញ គឹមហាវ និងសា្វមី ដែលចូលរួមបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន ១០០.០០០(ដប់ម៉ឺន)  ក្នុងការទប់ទល់នឹងសភាពការណ៍នៃជំងឺ កូវីដ១៩៕