រាជរដ្ឋាភិបាលផ្ញើសារលិខិត ថ្លែងនូវអំណរគុណទុកជាមុន ចំពោះសប្បុរសជនទាំងឡាយណា ដែលនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាល ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ

(ភ្នំពេញ)៖ នារសៀលថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា បានផ្ញើសារលិខិត ថ្លែងនូវអំណរគុណទុកជាមុន ចំពោះសប្បុរសជនទាំងឡាយណា ដែលនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយដល់រដ្ឋាភិបាល ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់ជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះ៕

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖