សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ផ្ញើលិខិតថ្លែងអំណរគុណថ្វាយព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ