(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ដឹកនាំប្រជុំគណៈកម្មាធិការ សម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទរបស់អ្នកសារព័ត៌មាន