វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនានា នៅរដូវប្រាំង និងដើមរដូវវស្សា

(កំពង់ឆ្នាំង​)៖ មន្ទីរ​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នាថ្ងៃទៅ០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០​នេះ បានចេញវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនានា នៅរដូវប្រាំង និងដើមរដូវវស្សា ដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រធានការិយាល័យ អប់រំ យុវជន និង​កីឡា នៃរដ្ឋបាលក្រុង/ស្រុក ក្នុងខេត្ត និងគណៈគ្រប់គ្រងគ្រឹះស្ថានសិក្សា សាធារណៈ និងឯកជន ទូទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធិភាព។​

សូមអានសេចក្តីណែនាំដូចមានក្នុងលិខិត ជូនភ្ជាប់ខាងក្រោម​៖