(វីដេអូ)៖ កម្ពុជាប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរ ទិវា ASEM DAY ស្តីពីកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល អាស៊ី-អ៊ឺរ៉ុបលើកទី១៣ ឆ្នាំ២០២០