(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែនបញ្ជាក់ថា កម្ពុជាបានត្រៀមថវិកាជិត៨០០លានដុល្លារ បើកូរ៉ូណាអូសបន្លាយរយៈពេល៦ខែ