(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋសហការរួមគ្នាការពារខ្លួន និងរកវិធីដោះស្រាយ ទាក់ទងនឹងវីរុស COVID-19