(វីដេអូ)៖ សម្តេចតេជោ ឯកភាពនឹងឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ បើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លាចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ស្មើនឹងខ្លាចCOVID-19