(វីដេអូ)៖​ សម្តេចតេជោ ចាត់ទុកអ្នកដែលបំផុស និងបំផ្លើសព័ត៌មានពីបញ្ហាវីរុសកូវីដ-១៩ ជាពួកទុច្ចរិត ឬភេរវករ