ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន – អាមេរិក

(ភ្នំពេញ)៖  ស្ថានទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិក ផ្ញើសារលិខិតជូនឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ស្តីពីការសម្រេចចិត្តលើក ពេលរបស់ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលើកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន – អាមេរិក៕ ដោយ៖ ចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖