អភិបាលខេត្តតាកែវណែនាំដល់មន្ត្រីសុរិយោដីឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវលើការងារជៀសវាងផ្អឹបឯកសារប្រជាពលរដ្ឋទុកចោលដើម្បីជាថ្នូរលាបសក្ការៈ