បន្តិចទៀតនេះ TV APP, FACEBOOK PAGE ក្រសួងព័ត៌មាននឹងធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានទាក់ទងវីរុសកូរ៉ូណា និង EBA នៅវិមានសន្តិភាព

( ភ្នំពេញ )៖ ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ TV APP, Facebook Pageក្រសួងព័ត៌មានធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន អញ្ជើញធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានទាក់ទងវីរុសកូរ៉ូណា និង EBA នៅវិមានសន្តិភាព៕
សូមដោនឡូដ App ក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងវីដេអូថ្មីៗ
iOS: https://goo.gl/MDG3cz
Android: https://goo.gl/JXc6op
YT: http://bit.ly/2Pj0Hax