ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោក គង់ សោភ័ណ្ឌ ជាអភិបាលខេត្តកណ្តាលជំនួស លោក ម៉ៅ ភិរុណ

(ភ្នំពេញ)៖ នៅថ្ងៃ អង្គារ៍ ទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំងលោក គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាលរងខេត្តកណ្តាល មកជំនួស លោក ម៉ៅ ភិរុណ។

សូមអានព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង ខាងក្រោមនេះ