សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិន លោក លី ខឺឈាង បានអរគុណសម្តេច ដែលសម្តេចចាប់ដៃដោយមិនខ្លាចឆ្លងពេលទស្សនកិច្ចនៅចិន