បទយកការណ៍ស្តីពី កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅ នៅថ្ងៃទី១៦-១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ នៅភ្នំពេញ

 

លោកអ្នកអាចតំឡើង Apps ក្រសួងព័ត៌មានបានតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោ នេះ

Android https://goo.gl/JXc6op

iOS: https://goo.gl/MDG3cz