សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ជ័យលាភីគូរនិមិត្តសញ្ញា (Logo) សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី- អឺរ៉ុប លើកទី១៣ ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ)៖ នៅរសៀលថ្ងៃទី០៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការការអន្តរជាតិ  បានចេញ សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ជ័យលាភីគូរនិមិត្តសញ្ញា (Logo) សម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី- អឺរ៉ុប លើកទី១៣ ឆ្នាំ២០២០ ដោយជ័យលាភីមានឈ្មោះ សៀង ឆាយលី ភេទប្រុស មកពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ៕

ដោយ៖ ក្រុមការងារប្រតិបត្តិការ APPs