នៅវេលាម៉ោង 8:20យប់នេះលើ TV APPs និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន និងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញថ្លែងសារទៅកាន់ជនរួមជាតិ ស្តីអំពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូរ៉ូណា

នៅវេលាម៉ោង 8:20យប់នេះលើ TV APPs និង Page Facebook ក្រសួងព័ត៌មាន និងធ្វើការចាក់ផ្សាយឡើងវិញសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អញ្ជើញថ្លែងសារទៅកាន់ជនរួមជាតិ ស្តីអំពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូរ៉ូណា ។

សូមដោនឡូដ Apps ក្រសួងព័ត៌មាន ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន និង វីដេអូថ្មីៗ
iOS: https://goo.gl/MDG3cz
Android: https://goo.gl/JXc6op
YT: http://bit.ly/2Pj0Hax
Website: http://information.gov.kh/
Telegram: https://t.me/ministryofinformation