(វីដេអូ) ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖​ សម្តេចចង់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានចូលរួមវិភាគក្នុងកំរិតយុទ្ធសាស្ត្រ ទាំងបញ្ហាតំបន់ ជាតិ និងអន្តរជាតិ

វីដេអូឯកសារ៖ នៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា សម្តេចចង់ស្ថាប័នសារព័ត៌មានចូលរួមវិភាគក្នុងកំរិតយុទ្ធសាស្ត្រ ទាំងបញ្ហាតំបន់ ជាតិ និងអន្តរជាតិ។ សម្តេចតេជោ ថ្លែងបញ្ជាក់ថា៖