(វីដេអូ) ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖​ សម្តេចចង់ឃើញអ្នកសារព័ត៌មានជួយរិះគន់ស្ថាបនា ជាពិសេសការអនុវត្តរបស់ស្ថាប័ន និងបុគ្គល

វីដេអូឯកសារ៖ នៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា សម្តេចចង់ឃើញអ្នកសារព័ត៌មានជួយរិះគន់ស្ថាបនា ជាពិសេសការអនុវត្តរបស់ស្ថាប័ន និងបុគ្គល។ សម្តេចតេជោ ឲ្យដឹងទៀតថា អ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ឱកាសឲ្យចូលរួមចំណែកទៅដល់កំរិតគោលនយោបាយ និងចូលរួមកែលម្អស្ថានភាពទាំងឡាយ ដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ៖