(វីដេអូ) ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ៖ សំណូមពរដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងរដ្ឋនិងឯកជន គបី្បដើរតួនាទីជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៃសង្គម

វីដេអូឯកសារ៖ នៅក្នុងជំនួបសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកសារព័ត៌កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍សំណូមពរដល់ស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងរដ្ឋនិងឯកជន គម្បីដើរតួនាទីជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៃសង្គម។ ការបញ្ជាក់របស់សម្តេចតេជោ គឺដើម្បីចៀសវាងព័ត៌មានបំភ្លៃណាមួយ ដែលបានកើតឡើង៖