សូមអញ្ជើញទស្សនាការចាក់ផ្សាយវីដេអូ៖ ៧មករា និមិត្តរូបនៃការរស់ឡើងវិញដ៍អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជា នៅវេលាម៉ោង ៩:៤០នាទីយប់នេះលើ TV APPs ក្រសួងព័ត៌មាន

(ភ្នំពេញ)៖ សូមអញ្ជើញទស្សនាការចាក់ផ្សាយវីដេអូ៖ ៧មករា និមិត្តរូបនៃការរស់ឡើងវិញដ៍អស្ចារ្យរបស់កម្ពុជា នៅវេលាម៉ោង ៩:៤០នាទីយប់នេះលើ TV APPs ក្រសួងព័ត៌មាន ។

លោកអ្នកអាចតំឡើងApps ក្រសួងព័ត៌មានបានតាមរយៈ តំណភ្ជាប់ខាងក្រោមនេះ
Android https://goo.gl/JXc6op
iOS: https://goo.gl/MDG3cz