ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំងចៅក្រមអន្តរជាតិបម្រុងនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង និងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបម្រុងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចំនួន ២រូប

(ភ្នំពេញ)៖ យោងទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យ ចុះកាលពីថ្ងៃទី១៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩បានឲ្យដឹងថា ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថ នរោត្តម សីហមុនី ចេញព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ តែងតាំងចៅក្រមអន្តរជាតិបម្រុងនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូង និងសហព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិបម្រុងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចំនួន ២រូប៕