ក្រុមបាល់ទាត់ ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពង់ចាមចូលរួមប្រកួតកីឡាមហាជនប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ៧មករា

(កំពង់ចាម)÷ ថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០  លោក ស្លេះ ពុនយ៉ាមីន អនុប្រធាន ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់យុវជន ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពង់ចាម ប្រកួតជាមួយក្រុមបាល់ទាត់ Academy U18 ក្នុងការប្រកួតកីឡាមហាជនប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះ៧មករា នៅស្តាតបាល់ទាត់ខេត្តកំពង់ចាម។ 

បន្ទាប់ពីប្រកួតអស់រយ:ពេល៩០នាទី ជាលទ្ធផល ស.ស.យ.ក ខេត្តកំពង់ចាមឈ្នះ ៤ ទល់នឹង Academy U18 0។