ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម និងឯកឧត្តម កែន សត្ថា កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងសហការគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលកពុងជាប់ក្នុងគំនរបាក់បែក

(កែប)៖ យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកែប បានឲ្យដឹងថា ឯកឧត្តមឧត្តមសេនីយ៍ គន់ គីម និងឯកឧត្តម កែន សត្ថា កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ច និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកំពុងសហការគ្នាដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដែលកពុងជាប់ក្នុងគំនរបាក់បែក៕​ ដោយ៖ ចំណាន